Vysokoteplotné vzduch/voda SANDEN AQUAECO

Vysokoteplotné tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody s vysokým vykurovacím faktorom a konštantnou teplotou výstupnej vody.

Čo prináša?

  • Mimoriadne nízke náklady na prípravu teplej vody
  • Veľké množstvo vody s teplotou 65 ° C
  • Možnosť využitia tepla z odpadového vetracieho vzduchu

Výhody SANDEN:

  • Výstupná teplota 65 °C pri teplote vonkajšieho vzduchu -15 °C
  • Kaskádne zapojenie pre budovy s vyššou spotrebou vody
  • Moderná japonská technológiaECO CUTE s chladivom CO2
  • Vnútorné prevedenie pre ľahké a bezpečné umiestnenie tepelného čerpadla

Pre koho sú vhodné?

  • Objekty so spotrebou teplej vody 500 až 5 000 litrov za deň
  • Podnikateľské prevádzkarne, hotely, ubytovne, penzióny, športoviská
  • Bytové domy, rodinné domy s vysokou spotrebou vody

Pozrite si prezentáciu SANDEN AquaEco2:

Popis tepelného čerpadla pre ohrev vody Sanden AquaEco2

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je vo vnútornom prevedení a využíva vonkajší vzduch privádzaný potrubím. Kompresor, ventilátor aj obehové čerpadlo sú frekvenčne riadené. Stála výstupná teplota 65 ° C a prevádzkovej teploty od -15 °C do + 43 °C, umožňujú ohrievať vodu prakticky celoročne a využiť toto tepelné čerpadlo napríklad aj ako rekuperátor odpadového tepla. Teplá voda sa ohrieva prietokovo, rovno vo výmenníku tepelného čerpadla.

Výstupná teplota je pevne nastavená na 65 °C a nie je možné ju meniť. Riadiaca jednotka si upravuje prietok tepelným čerpadlom tak, aby bola zachovaná konštantná výstupná teplota. Aj keď je zásobník teplej vody úplne vychladený, dodáva tepelné čerpadlo do jeho hornej časti vodu s teplotou 65 °C a tú je možné okamžite odoberať (bez čakania než sa postupne ohreje celý zásobník).

Výkon tepelného čerpadla Aquaeco2 v režime ECO je 3,5 kW, v režime COMFORT je 4,5 kW. Potrebný prietok vzduchu je maximálne 800 m3/hod, elektrické pripojenie 240 V, 15 A. Pre vyššie výkony je možné skladať táto tepelné čerpadlá do kaskád.

Reálne dosiahnuté úspory

Prvá inštalácia tepelného čerpadla Sanden Aquaeco2 znížila spotrebu energie na prípravu teplej vody o 93% a platby za energie o 86%