Reverzibilné tepelné čerpadlo zem/voda ECOGEO

Tepelné čerpadlo pre vykurovanie, chladenie a využitie odpadového tepla s plynulým riadením výkonu  

Čo prináša?

 • Jednoduché zapojenie pre vykurovanie a chladenie
 • Plynulé riadenie výkonu od 1 do 100 kW
 • Zabudované pasívne aj aktívne chladenie  Reverzibilní tepelná čerpadla země/voda pro chlazení

Výhody EcoGeo:

 • Plynulé riadenie výkonu kompresora
 • Voľba pasívneho, aktívneho, alebo pasívneho + aktívneho chladenia
 • Vysoká výstupná teplota 70 °C pre ohrev teplej vody
 • Využitie odpadového tepla pri reverzným chladení
 • Kaskádne zapojenie pre budovy s vyššou spotrebou tepla
 • Vysoký vykurovací faktor COP 4,9 (0/35 °C)
 • Minimálne nároky na zabraný priestor (bez akumulátorov tepla, výmenníkov chladenie, atď.)

Pre koho sú vhodné?

 • Rodinné domy s požiadavkou na aktívne alebo pasívne chladenie
 • Verejné a komerčné budovy s požiadavkou na aktívne alebo pasívne chladenie
 • Pre využitie odpadového tepla pri chladení

Prezrite si prezentáciu EcoGeo: