Rekuperácia tepla

Rekuperáciou sa rozumie spätné získavanie tepla z rôznych zdrojov, najčastejšie z odpadového vzduchu a vody. Výhodou rekuperácie je zásadné zníženie spotreby energie v objekte a potrebného vykurovacieho výkonu.


Čo prináša?

  • Využitie energie, ktorá je k dispozícii zdarma
  • Zníženie prevádzkových nákladov budov
  • Zníženie nárokov na inštalovaný príkon zdroja tepla
  • Zlepšenie pracovného prostredia odvodom tepelnej záťaže  

Výhody nášho riešenia:

Pre koho je vhodná?

  • Výrobné podniky
  • Hotely, bytové domy
  • Technologické prevádzky

Príklad výmenníka pre využitie tepla zo pivníc v Madete Český Krumlov:

teplo ze sklepa