Kontakt

Kontaktné a korešpondenčné adresy:

GT Energy s.r.o.

Čs.exilu 2062/8, 143 00 Praha 4

GT Energy s.r.o.

Vinohrádok 2861, 901 01 Malacky

Technická podpora GT Energy:

Pre tepelné čerpadlá IVT, ECOFOREST, HELIOTHERM

Ing. Pavel Michal – technický riaditeľ

michal@ivtcentrum.cz , +420 724 100 042

Pre tepelné čerpadlá YANMAR a Q ton

Ing. Richard Beber -  projektový manager

beber@ivtcentrum.cz , +420 777 281 439

Obchodní oddělení GT Energy:

Ing. Jakub Kirchner – obchodný riaditeľ

kirchner@ivtcentrum.cz , +420 725 058 903

Ing. Robert Vágner – špecialista tepelných čerpadiel

vagner@ivtcentrum.cz , +420 731 937 533

Ing. Roman Duda – špecialista tepelných čerpadiel

duda@ivtcentrum.cz , +420 778 747 572

Realizácia zákaziek:

Ing. Václav Šálek – riaditeľ realizáciou

salek@ivtcentrum.cz , +420 602 227 803

Roman Šobr – technická podpora realizáciou

sobr@ivtcentrum.cz , +420 778 760 675

Vedenie spoločnosti:

Ing. Marek Bláha – riaditeľ spoločnosti

blaha@ivtcentrum.cz , +420 602 337 623