Tepelné čerpadlo voda/voda IVT GEO G

Tepelné čerpadlo pre vykurovanie, chladenie a využitie odpadového tepla s vysokým vykurovacím faktorom.

Čo prináša?

  • Mimoriadne nízke náklady na vykurovanie a chladenie
  • Súbežnú výrobu tepla a chladu

Výhody IVT GEO:

  • Vysoká výstupná teplota 68°C
  • Kaskádne zapojenie pre budovy s vyššou spotrebou tepla
  • Vysoký topný faktor SCOP 5,52
  • Minimálne nároky na zabraný priestor

Pre koho sú vhodné?

  • Podnikateľské prevádzkarne
  • Hotely, ubytovne, penzióny, športoviská, bazény
  • Bytové domy
  • Pre využitie odpadového tepla v technologických prevádzkach

Prezrite si prezentáciu IVT GEO: