Expertná činnost

Skúsenosti získané praxou sú našou najdôležitejšie konkurenčnou výhodou. V rámci Expertné činnosti využívame naše dlhoročné skúsenosti pre návrhy úsporných technológiu pre nové aj existujúce budovy.

Pre nové budovy

 • Návrh Energetické koncepcie zásobovania budov teplom a chladom
 • Oponentské posudkami navrhnutých technických riešení

Pre existujúce budovy

 • Zistenie potenciálu úspor prevádzkových nákladov
 • Meranie potenciálu využiteľného odpadového tepla
 • Návrh vhodnej technológie

energetická koncepcIA gt energy

Čo je energetická koncepcia?

 • Návrh zásobovania teplom, chladom a prípadne elektrinou pre celý objekt.
 • Zhodnotenie energetických potrieb budovy a vnútorné technológie ako celku.

Prečo je výhodné nechať si spracovať energetickú koncepciu?

 • Vyhnete sa bežné chybe, keď návrh vykurovanie, chladenie a prípadné energetické požiadavky technológií rieši nezávisle na sebe niekoľko špecialistov. Systémy nie sú prepojené a často sa napríklad vykuruje a zároveň o kus vedľa zbytočne vypúšťa využiteľné odpadové teplo z chladenia.
 • Energetická koncepcia vám ukáže aj iné možnosti zásobovania energiami ako tie, s ktorými bežne pracujú jednotliví špecialisti projektujúci budovu.   

Čo koncepcia obsahuje?

 • Zmapovanie dostupných zdrojov energie a vyhodnotenie ich možných vzájomných kombinácií.
 • Stanovenie predbežných investičných a prevádzkových nákladov pre viac variantov.  

Koľko spracovanie koncepcia stojí?

 • Koncepcia je účtovaná v hodinovej sadzbe + prípadné cestovné náklady.
 • Sadzba "GT Expert" za vedenie projektu, návrh a prezentáciu koncepcia je 40 EUR/hod.
 • Sadzba "GT Technik" za odborné práce, výpočty a spracovanie podkladov je 20 EUR/hod.
 • Náklady na spracovanie koncepcie sa obvykle vráti už počas prvých týždňov prevádzky budovy.

Aký je rozdiel medzi cenovou ponukou a energetickú koncepcií?          

 • Cenová ponuka je pasívny reakcia na dopyt - len sa ocení technológie požadovaná zadávateľom.
 • Energetická koncepcia vyžaduje tvorivý prístup, dlhoročné skúsenosti a dobrý prehľad o vhodných a dostupných technológiách.

Prečo koncepciu od GT Energy?

 • Energetickej koncepcie nás neživí a nevytvárame tak "hrubé spisy" plné fráz. Získate stručný dokument obsahujúci len dôležité fakty pre jednoduché a rýchle vyhodnotenie variantov.
 • Sledujeme vývoj úsporných technológií vo svete a tie najlepšie využívame.
 • Môžeme odporučiť najvhodnejšie technológiu, pretože nie sme viazaní len na jednu značku.
 • Nie sme teoretici. Doporučené technické riešenia sme tiež schopní realizovať.
 • Máme skúsenosti z viac ako 15 000 inštalácií tepelných čerpadiel, ktoré sme doteraz dodali.