Ohrev vody - TIZIA

Opis pôvodného stavu

Príprava teplej vody v kancelárskej budove Tizia bola riešená pomocou plynového kondenzačného kotla s výkonom 170 kW určeného pre vykurovanie budovy. Z rozdeľovača vykurovacej vody bol napojený zásobník 500 litrov. Cirkuláciu teplej vody zaisťovalo obehové čerpadlo s príkonom 380 W. Ročná spotreba teplej vody sa pohybuje od 80 do 160 m3.Náklady na prípravu teplej vody plynovým kotlom boli 55 700, - Kč (spotreba plynu, spotreba elektrickej energie na vetranie kotolne).

Vďaka relatívne nízkej spotrebe teplej vody a nevhodnému technickému riešeniu (celoročne je nutné prevádzkovať veľký zdroj tepla), pracoval systém s veľmi nízkou účinnosťou a náklady na energiu pre prípravu teplej vody presahovali 740 Kč/m3.         

Nové technické riešenie

Súčasný systém ohrevu teplej vody bol odpojený a nahradený tepelným čerpadlom Sanden Aquaeco2 o výkone 3,5 kW. Zdrojom energie pre tepelné čerpadlo je odpadový vetrací vzduch odoberaný z VZT potrubie za rekuperátorom tepla, prípadne vonkajší vzduch v čase, keď je VZT jednotka vypnutá. Tepelné čerpadlo ohrieva vodu v zásobníku CORDIVARI VASO INERZIALE s objemom 500 litrov.

Pôvodný predimenzované cirkulačné čerpadlo 380 W bolo nahradené menším s príkonom 50 W. Systém je vybavený kalorimetrom umiestneným na výstupe z tepelného čerpadla a elektromery meracími spotrebu celého systému.

Dosiahnuté úspory

Po roku prevádzky (február 2015 - február 2016), dosahovalo tepelné čerpadlo vykurovacieho faktoru 3. V meranom období bola spotreba teplej vody podpriemerná a výsledný vykurovací faktor je značne ovplyvnený stratami cirkuláciou vody. V dňoch s vyššou spotrebou teplej vody, kedy nebol systém toľko ovplyvnený stratami, sa vykurovací faktor dostával k hodnote 4,3 (výstupná teplota pritom bola stále 65 °C) .Teplota nasávaného vzduchu sa pohybovala od 0 °C v dobe keď bola VZT jednotka vypnutá, až po 23 °C.

  • Náklady na ohrev vody sa pohybujú okolo 25 Kč/deň.
  • Náklady na elektrinu pre tepelné čerpadlo sú 8 742 Kč/rok.
  • Výmenou cirkulačného čerpadla, došlo k dodatočnej úspore nákladov na elektrinu 3 900 Kč/rok.     

Záver 

Nový systém ohrevu vody s tepelným čerpadlom znížil spotrebu energie o 93%. Takto zásadná úspora je spôsobená úplne neefektívnym pôvodným systémom ohrevu vody, výraznou redukciou spotreby energie na cirkuláciu teplej vody a vysokým COP samotného tepelného čerpadla. Pri investičných nákladoch 170 000 Kč a celkové ročné úspore 51 000 Kč je prostá návratnosť tohto úsporného opatrenia 3,3 roka.

Dosiahnutý vykurovací faktor je pre režim prípravy teplej vody mimoriadne vysoký a to hlavne s ohľadom na stálu výstupnú teplotu 65 ° C. Technológia EcoCute potvrdila, že je jedným z najefektívnejších dostupných spôsobov prípravy teplej vody.